fbpx

Polityka prywatności i plików cookies

 

 1. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  • Administrator – Anna Jurewicz, prowadząca działalność gospodarczą jako Anna Jurewicz, 9 rue du Sureau, 67201 Eckbolsheim, Francja. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: kontakt@zrozumiecsie.pl.
  • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.zrozumiecsie.pl
  • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Niniejsza “Polityka Prywatności i plików cookies” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Strony.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez piksel konwersji Facebooka (w celu korzystania z reklam Facebooka poprzez profil Wicher w mediach)
  • poprzez kod Google Analitycs (w celu dokonywania analizy statystyk Strony)
  • poprzez zostawianie komentarzy w systemie komentowania WordPress
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, czy smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator informuje użytkownika, że może on skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator informuje rownież, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez programy służące w tym celu, funkcje przeglądarki internetowej, lub użycie odpowiednich narzędzi zawartych w jego systemie operacyjnym.
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularzy zapisu są zapisywane w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się na Litwie, ponieważ Administrator korzysta z systemu mailingowego MailerLite, którego dostawcą jest firma litewska. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera oraz innych darmowych i płatnych materiałów. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu wysyłania darmowych i płatnych materiałów oraz dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stronę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że hostingodawca –OVG Sp. z o.o
  REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556
  ul. Swobodna 1
  50-088 Wrocław – przechowuje gromadzone przeze mnie dane na serwerze;
 13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji: kontakt@zrozumiecsie.pl.
 14. Użytkownik zapisujący się do newslettera lub podający swoje dane w celu otrzymania materiałów darmowych lub płatnych, zgadza się z powyższą polityką prywatności. Jeżeli Użytkownik się z nią nie zgadza, jest proszony o niezapisywanie się na Newsletter i nie podawanie swoich danych w celu otrzymania darmowych lub płatnych materiałów.
 15. Logi serwera – korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.